Peter Bulwark

  • Audio-visual project

  • In samenwerking met Pjotr

  • Rook, projectie, lampen, 360 sound, noise

Eerste schets

Tijdelijke versie van de sound